loading...

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

ปีชง พ.ศ. 2560

03:55

ปี ระกา พุทธศักราช (พ.ศ.) 2560 คริสตศักราช (ค.ศ.) 2017 รัตนโกสินศก (ร.ศ.) 236


หรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2461, 2464, 2467, 2473, 2476, 2479, 2485, 2488, 2491, 2497, 2500, 2503, 2509, 2512, 2515, 2521, 2524, 2527, 2533, 2536, 2539, 2545, 2548, 2551, 2557

loading...


ปีชง มาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีน โดยเกี่ยวข้องกับองค์เทพไท้ส่วย หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา” ซึ่งเป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี 


สำหรับปีที่ได้รับผลไม่ดี จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ปีได้แก่ 
ปีชง คือปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรง 
ปีคัก คือปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ 
ปีเฮ้ง คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม 
ปีผั่ว คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ 
โดยปีชงตรงๆจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่วซึ่งเรามักเรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า 

วิธีแก้ชง ปี 2560 

loading...

1. ตามความเชื่อของคนจีน การไหว้เทพเจ้าไท้ส่วย จะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้ โดยในประเทศไทยสามารถไหว้ได้ที่วัดจีนทั่วไป เช่น วัดเล่งเน่ยยี่ (หรือวัดมังกรกมลาวาส) เป็นต้น 

2. เนื่องจากดาวพฤหัสบดี เป็นดาวแห่งความดีงามและผู้ใหญ่ การทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆ เช่นการไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนกปล่อยปลา การบริจาคโลหิต ฯลฯ ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมดาวพฤหัสให้มีพลังมากขึ้น 

3. การไหว้พระ 9 วัด ช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิต 
ที่มา astro.meemodel.com/online