loading...

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

คำสั่งออก! ย้าย ‘หมอสมาน’ มือปราบน้ำเมา นั่งผอ.สำนักโรคเอดส์ วัณโรคฯ มีผลทันที

19:05


จากกรณีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์(ครปอ.) ออกมาหวาดหวั่นถึงกระแสย้าย นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ออกจากตำแหน่ง โดยระบุว่ามีข่าวลือสะพัดเชื่อมโยงการย้ายฟ้าผ่ามาจากการแทรกแซงของธุรกิจน้ำเมายักษ์ใหญ่ ขณะที่ผู้บริหารกรมควบคุมโรคปฏิเสธไม่มีการแทรกแซง มีเพียงการสอบถามถึงการย้ายผู้บริหารปกติทุก 4 ปีเท่านั้น และยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมา

loading...
ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ แหล่งข่าวแวดวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีบทบาทในการทำงานป้องกันและควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งจับปรับผู้กระทำผิดมาราว 10 ปี ได้ถูกย้ายไปนั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 แต่เบื้องต้นจะมีการเคลียร์งาน คาดว่าต้องย้ายไม่เกินต้นมีนาคมนี้  ซึ่งเรื่องนี้ผู้บริหารก็ย้ำว่า ไม่ได้มีการแทรกแซงจากภายนอก  แต่เป็นการบริหารจัดการภายใน เนื่องจากโดยหลักการข้าราชการควรทำงานหรือบริหารงานหมุนเวียนทุก 4 ปี ไม่ใช่อยู่ยาวจนกลายเป็นติดที่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้อีก และยิ่งคนมีความสามารถควรหมุนเวียนไปบริหารกรม หรือฝ่ายอื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนามากกว่า

ทั้งนี้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงนามคำสั่งกรมควบคุมโรค 182/2560  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยงานระดับกอง  โดยเป็นการย้ายข้าราชการรวม 8 คนจากการพิจารณาเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาการย้าย/โอน ประกอบด้วย 1.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิชาการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  2.พญ.รพีพรรณ เดชพิชัย นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.อุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.อุดรธานี

3.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.พิษณุโลก เป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.นครสวรรค์ 4.นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานงานป้องกันควบคุมโรค จ.อุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.พิษณุโลก

5.นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 6.นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7.นพ.ปรีชา เปรมศิริ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกองบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง  และ8.นพ.สุเมธ องค์วรรณดี    ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.ราชบุรี
www.matichon.co.th

online